Cari Blog Ini

Selasa, 19 Februari 2019

เนื้อเพลง+ซับไทย Butterfly - Loona (이달의 소녀) Hangul lyrics+Thai sub

Butterfly - Loona (이달의 소녀)


속삭여 줄래 넌 날 깨우는 Dejavu
ซกซักยอ ชุลแร นอน นัล แกอูนึน Dejavu
Now is it you now
피어날 듯해 날개 달린 신기루
พีออนัล ทึซแฮ นัลแก ทัลริน ชินกีรู
How Is it true now
날 감싸 안아주는 Wind
นัล คัมซา อันนาจูนึน Wind
새로 깨어나는 느낌
แซโร แกออนานึน นือกิม
나를 채워가는 눈빛 You
นารึล แชวอกานึน นุนบิช You
어쩌면 꿈인 것 같아
ออจอมยอน กุมมิน คอซ คัททา
이 순간 Dreams
อี ซุนกัน Dreams
Dreams may come true
넌 마치 Fly like a Butterfly
นอน มาชี Fly like a Butterfly
날 멀리 데려갈 Wings Wings
นัล มอลรี เทรยอกัล Wings Wings
이대로 Fly like a Butterfly
อีแดโร Fly like a Butterfly
귓가엔 바람 소리 Wing Wing Wing
ควิซกาเอ บารัม โซรี Wing Wing Wing
Fly like a Butterfly
난 닿을 듯해
นัน ทาอึล ทึซแฮ
I better be around you
Fly like a Butterfly
Fly like a Butterfly
I better be around you
아찔해져 가 내 주위 모든 것이 Blue
อาจิลแฮจยอ คา แน ชูวี โมดึน คอชชี Blue
Now with you you now
접힌 종이 달 그 사이를 맴돌 듯
ชอบฮิน ชงงี ทัลรา คอ ซาอีรึล แมมดล ทึซ
I better be around you
시작은 작은 날개짓
ชีจักกึน ชักกึน นัลแกจิซ
이제 내 맘의 Hurricane
อีเจ แน มัมเม Hurricane
Been been there
never been been there
세계가 점점 작아져 가
เซกเยกา ชอมชอม ชักกาจยอ คา
데려가줘 Way too far 새로워져
เทรยอกาจวอ Way too far แซโรวอจยอ
이 순간 Dreams
อี ซุนกัน Dreams
Dreams may come true
넌 마치 Fly like a Butterfly
นอน มาชี Fly like a Butterfly
날 멀리 데려갈 Wings Wings
นัล มอลรี เทรยอกัล Wings Wings
이대로 Fly like a Butterfly
อีแดโร Fly like a Butterfly
귓가엔 바람 소리 Wing Wing Wing
ควิซกาเอ บารัม โซรี Wing Wing Wing
이대로
อีแดโร
Fly like a Butterfly
난 닿을 듯해
นัน ทาอึล ทึซแฮ
I better be around you
Fly like a Butterfly 저 끝까지
Fly like a Butterfly ชอ กึทกาจี
Fly like a Butterfly 더 멀리까지
Fly like a Butterfly ทอ มอลรีกาจี
Fly like a Butterfly 저 끝까지
Fly like a Butterfly ชอ กึทกาจี
Fly like a Butterfly
I better be around you
구름 위의 싱크로나이즈
คูรึม วีเอ ชิงคือโรนาอีจือ
새로운 이 느낌
แซโรอุน อี นือกิม
Bling bling shine
like a starlight
숨이 멎을 듯한 Time
ซุมมี มอจจึล ทึซฮัน Time
점점 완벽해져 가
ชอมชอม วันบยอกแฮจยอ คา
Let me fly right now
넌 마치 Fly like a Butterfly
นอน มาชี Fly like a Butterfly
더 높이 날아가줘 Wings Wings
ทอ นพพี นัลรากาจวอ Wings Wings
이대로 Fly like a Butterfly
อีแดโร Fly like a Butterfly
스치는 바람 소리 Wing Wing Wing
ซือชีนึน บารัม โซรี Wing Wing Wing
I better be around you
Fly like a Butterfly 저 끝까지
Fly like a Butterfly ชอ กึทกาจี
날 멀리 데려갈 Wings Wings
นัล มอลรี เทรยอกัล Wings Wings
더 멀리까지
ทอ มอลรีกาจี
이대로 Fly like a Butterfly
อีแดโร Fly like a Butterfly
귓가엔 바람 소리
ควิซกาเอน บารัม โซรี
난 닿을 듯해
นัน ทาอึล ทึซแฮ
I better be around you
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Butterfly - Loona (이달의 소녀) Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/butterfly-loona-hangul-lyricsthai-sub.html
เนื้อเพลง+ซับไทย Butterfly - Loona (이달의 소녀) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Clasped Hands (손깍지) - Shin Ji Hoo (Postmen) Hangul lyrics+Thai sub

Clasped Hands (손깍지) - Shin Ji Hoo (Postmen)


행복한 너와의 꿈이었나봐
แฮงบกฮัน นอวาเอ กุมมีออซนาบวา
눈물이 나
นุนมุลรี นา
어떤 말을 하고 싶어서
ออตอน มัลรึล ฮาโก ชิพพอซอ
내게 나타난거니
แนเก นาทานันกอนี
정신없이 하루를 살아보련다
ชองชินออบชี ฮารูรึล ซัลราโบรยอนดา
더 바쁘게
ทอ พาปือเด
따스했던 그날은
ตาซือแฮซดอน คือนัลรึน
잠시 집에 두고 가자
ชัมชี ชิบเบ ทูโก คาจา
멈춰선 우리의 시간아 안녕
มอมชวอซอน อูรีเอ ชีกันนา อันนยอง
시들어버린 기억을 끌어안고
ชีดึลรอบอริน คีออกกึล กึลรออันโก
아직도
อาจิกโด
기뻐서 아파서 머물러줘서
คีปอซอ อาพาซอ มอมุลรอจวอซอ
나 그리고 너 그리고 추억에 감사해
นา คือรีโก นอ คือรีโก ชูออกเก คัมซาแฮ
풀려버린 우리의 손깍지처럼
พุลรยอบอริน อูรีเอ ซนกักจีชอรอม
힘없이도
ฮิมออบชีโด
놓아버린 손끝에
โนอาบอริน ซนกึทเท
이별임을 느꼈었지
อีบยอลริมมึล นือกยอซซอซจี
멈춰선 우리의 시간아 안녕
มอมชวอซอน อูรีเอ ชีกันนา อันนยอง
시들어버린 기억을 끌어안고
ชีดึลรอบอริน คีออกกึล กึลรออันโก
아직도
อาจิกโด
기뻐서 아파서 머물러줘서
คีปอซอ อาพาซอ มอมุลรอจวอซอ
나 그리고 너 그리고 추억에 감사해
นา คือรีโก นอ คือรีโก ชูออกเก คัมซาแฮ
미워하는게 아냐 휩쓸려왔을뿐
มีวอฮานึนเก อานยา ฮวิบซึลรยอวัซซึลปุน
아주 가끔은 너도 날 추억해줘
อาจู คากึมมึน นอโด นัล ชูออกแฮจวอ
반복된 하루에 니가 있어
บันบกดเวน ฮารูเอ นีกา อิซซอ
헤어지기 아쉬워도 놓칠수 없었던
เฮออจีกี อาชวีวอโด โนชิลซู ออบซอซดอน
너라는 막차를 놓아야할까봐
นอรานึน มักชารึล โนอายาฮัลกาบวา
지난날의 우리를 예쁘게 접어서
ชีนันนัลเร อูรีรึล เยปือเก ชอบบอซอ
소중하게 간직할게
โซจุงฮาเก คันจิกฮัลเก
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Clasped Hands (손깍지) - Shin Ji Hoo (Postmen) Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/clasped-hands-shin-ji-hoo-postmen.html
เนื้อเพลง+ซับไทย Clasped Hands (손깍지) - Shin Ji Hoo (Postmen) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย If I Could Be By Your Side (니 곁이라면)(The Crowned Clown OST Part 6) - Sung Si Kyung (성시경) Hangul lyrics+Thai sub

If I Could Be By Your Side (니 곁이라면)(The Crowned Clown OST Part 6) - Sung Si Kyung (성시경)


단 한 번에 알게 되는 일
ทัน ฮัน บอนเน อัลเก ทเวนึน อิล
마음이 알아채는 일
มาอึมมี อัลราแชนึน อิล
너는 참 분명하게 반짝거려서
นอนึน ชัม บุนมยองฮาเก บันจักกอรยอซอ
이만큼은 설레고 이만큼은 겁이 나
อีมันคึมมึน ซอลเรโก อีมันคึมมึน คอบบี นา
소중한 건
โซจุงฮัน คอน
가끔 사람을 머뭇거리게 해
คากึม ซารัมมึล มอมุซกอรีเก แฮ
어쩌면 그렇게 아프게 웃을까
ออจอมยอน คือรอคเค อาพือเก อุซซึลกา
가만히 널 바라보다 난 말야
คามันฮี นอล บาราโบดา นัน มัลยา
되고픈 게 많아져
ทเวโกพึน เค มันนาจยอ
내가 너의 곁이 될 수 있다면
แนกา นอเอ คยอทเท ทเวล ซู อิซดามยอน
너의 모든 밤과 모든 낮에
นอเอ โมดึน บัมกวา โมดึน นัจเจ
그냥 함께할 수 있다면
คือนยัง ฮัมเกฮัล ซู อิซดามยอน
숨을 쉴 때마다 나아질 텐데
ซุมมึล ชวิล แตมาดา นาอาจิล เทนเด
걷는 걸음마다 좋을 텐데
คอดนึน คอลรึมมาดา โชอึล เทนเด
아파도 그곳이 니 곁이라면
อาพาโด คือกชชี นี คยอททีรามยอน
쉽지 않은 곳이라는 걸
ชวิบจี อันนึน คชชีรานึน คอล
알아도 가고 싶은 걸
อัลราโด คาโก ชิพพึน คอล
저만치 너란 길은 너무 예뻐서
ชอมันชี นอรัน คิลรึน นอมู เยปอซอ
한 발짝 다가서면 한 발짝 뒷걸음쳐
ฮัน บัลจัก ทากาซอมยอน ฮัน บัลจัก ทวิซกอลรึมชยอ
너무 빛나는 건
นอมู บิชนานึน คอน
자꾸 날 서성거리게 해
ชากู นัล ซอซองกอรีเก แฮ
나누고 싶은 건 너의 그 슬픔들
นานูโก ชิพพึน คอน นอเอ คือ ซึลพึมดึล
가만히 널 떠올리면 난 말야
คามันฮี นอล ตออลรีมยอน นัน มัลยา
하고픈 게 많아져
ฮาโกพึน เค มันนาจยอ
하루 종일 너를 바라봤으면
ฮารู ชงงิล นอรึล บาราบวัซซือมยอน
한순간도 놓치지 않도록
ฮันซุนกันโด โนชีจี อันโดรก
니가 나의 세상이니까
นีกา นาเอ เซซังงีนีกา
눈을 깜빡일 때마다 그리워
นุนนึล กัมปักกิล แตมาดา คือรีวอ
고개 돌릴 때마다 생각나
โคแก ทลริล แตมาดา แซงกักนา
니가 있는 곳에 나도 있다면
นีกา อิซนึน คซเซ นาโด อิซดามยอน
첨으로 지키고 싶은 게 생겨
ชอมมือโร ชีคีโก ชิพพึน เค แซงกยอ
잠시 너를 안고 있으면 말야
ชัมชี นอรึล อันโก อิซซือมยอน มัลยา
내가 너의 곁이 될 수 있다면
แนกา นอเอ คยอทที ทเวล ซู อิซดามยอน
너의 모든 밤과 모든 낮에
นอเอ โมดึน บัมกวา โมดึน นัจเจ
그냥 함께할 수 있다면
คือนยัง ฮัมเกฮัล ซู อิซดามยอน
숨을 쉴 때마다 나아질 텐데
ซุมมึล ชวิล แตมาดา นาอาจิล เทนเด
걷는 걸음마다 좋을 텐데
คอดนึน คอลรึมมาดา โชอึล เทนเด
아파도 그곳이 니 곁이라면
อาพาโด คือกชชี นี คยอททีรามยอน
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย If I Could Be By Your Side (니 곁이라면)(The Crowned Clown OST Part 6) - Sung Si Kyung (성시경) Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/if-i-could-be-by-your-side-crowned.html
เนื้อเพลง+ซับไทย If I Could Be By Your Side (니 곁이라면)(The Crowned Clown OST Part 6) - Sung Si Kyung (성시경) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Feel Love - Leo Vixx Hangul lyrics+Thai sub

Feel Love - Leo Vixx


내게 다가와 말을 건네
แนเก ทากาวา มัลรึล คอนเน
깊은 어둠 속을 방황하던 내게
คิพพึน ออดุม ซกกึล บังฮวังฮาดอน แนเก
어느 누구도 볼 수 없던
ออนือ นูกูโด บล ซู ออบดอน
나만 존재하던 세상을 두드렸어
นามัน ชนแจฮาดอน เซซังงึล ทูดือรยอซซอ
스치듯 마주 쳤던 두 눈은
ซือชีดึซ มาจู ชยอซดอน ทู นุนนึน
타오르게 미칠 듯 강렬했어
ทาโอรือเก มีชิล ทึซ คังรยอลแฮซซอ
내 안에 숨어 있던 우주는
แน อันเน ซุมมอ อิซดอน อูจูนึน
널 바라볼 때면
นอล บาราบล แตมยอน
bright night of light
I want a space girl I
I need a space girl oh
I want to reach the moon
I fall in love
I want a space girl I
I need a space girl oh
널 더 알고 싶어
นอล ทอ อัลโก ชิพพอ
I can feel love
Feel love
I can feel love
Feel love
I can feel love
날 가득 채운
นัล คาดึก แชอุน
수 많았던 내 별이
ซู มันนัซดอน แน บยอลรี
서서히 빛을 찾아
ซอซอฮี บิชชึล ชาจา
I can feel love
은하수 같이
อึนฮาซู คัทที
스며들어 너만이
ซือมยอดึลรอ นอมันนี
내 우줄 덮을 만큼
แน อูจุล ทอพพึล มันคึม
I can feel love
지구 반대편 다른 공간
ชีกู บันแดพยอน ทารึน คงกัน
어딜 가도 이젠 널 찾을 수 있어
ออดิล คาโด อีเจน นอล ชาจึล ซู อิซซอ
항상 똑같이 반복됐던
ฮังซัง ตกกัทที บันบกดแวซดอน
흑백 영화 같은 내 삶에 색을 입혀
ฮึกแบก ยองฮวา คัททึน แน ซัลเม แซกกึล อิบฮยอ
아무도 알려 주지 않았던
อามูโด อัลรยอ ชูจี อันนัซดอน
판도라의 상자를 건네줬어
พันโดราเอ ซังจารึล คอนเนจวอซซอ
달콤한 마법 같은 유혹이
ทัลคมฮัน มาบอบ คัททึน ยูฮกกี
날 끌어당겨 멈출 수 없어
นัล กึลรอดังกยอ มอมชุล ซู ออบซอ
I want a space girl I
I need a space girl oh
I want to reach the moon
I fall in love
I want a space girl I
I need a space girl oh
널 더 알고 싶어
นอล ทอ อัลโก ชิพพอ
I can feel love
I can feel love
I can feel love
I just want to love you babe
Everyday night I think of you
한번도 없던
ฮันบอนโด ออบดอน
잔잔했던 내 맘에
ชันจันแฮซดอน แน มัมเม
ye babe
큰 파동이 일어나
คึน พาดงงี อิลรอนา
I feel so fine
I can feel love
숨쉬듯 내게
ซุมชวีดึซ แนเก
스며들었어 너는
ซือมยอดึลรอซซอ นอนึน
내 안을 가득 채워
แน อันนึล คาดึก แชวอ
I can feel love
I can feel love
I can feel love
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Feel Love - Leo Vixx Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/feel-love-leo-vixx-hangul-lyricsthai-sub.html
เนื้อเพลง+ซับไทย Feel Love - Leo Vixx Hangul lyrics+Thai sub

Isnin, 18 Februari 2019

เนื้อเพลง+ซับไทย Close To Night (Item OST Part 1) - Sonnet Son (손승연) Hangul lyrics+Thai sub

Close To Night (Item OST Part 1) - Sonnet Son (손승연)


까만 어둠은 너의 두 눈을 가리고
กามัน ออดุมมึน นอเอ ทู นุนนึล คารีโก
갈 곳을 잃은 나의 마음은 잠드네
คัล คซซึล อิลรึน นาเอ มาอึมมึน ชัมดือเน
우우우우
อูอูอูอู
우우우우
อูอูอูอู
우우우우
อูอูอูอู
우우우우
อูอูอูอู
Close to night
기나긴 꿈에
คีนากิน กุมเม
이 어둠 속 부서진
อี ออดุม ซก บูซอจิน
내 심장이 뛸 듯 말 듯
แน ชิมจังงี ตวิล ทึซ มัล ทึซ
Please wake me up tonight
Take on me
기억의 끝에
คีออกเก กึทเท
이 시간을 멈춰
อี ชีกันนึล มอมชวอ
이 슬픔 속 갇혀 버린 나를 꺼내줘
อี ซึลพึม ซก คัดฮยอ บอริน นารึล กอแนจวอ
시든 꽃처럼 낡아버린 내 마음이
ชีดึน กชชอรอม นัลกาบอริน แน มาอึมมี
조각달처럼 저 어둠 속을 비추네
โชกักทัลชอรอม ชอ ออดุม ซกกึล บีชูเน
우우우우
อูอูอูอู
우우우우
อูอูอูอู
우우우우
อูอูอูอู
우우우우
อูอูอูอู
Close to night
기나긴 꿈에
คีนากิน กุมเม
이 어둠 속 부서진
อี ออดุม ซก บูซอจิน
내 심장이 뛸 듯 말 듯
แน ชิมจังงี ตวิล ทึซ มัล ทึซ
Please wake me up tonight
Take on me
기억의 끝에
คีออกเก กึทเท
이 시간을 멈춰
อี ชีกันนึล มอมชวอ
이 슬픔 속 갇혀 버린 나를 꺼내줘
อี ซึลพึม ซก คัดฮยอ บอริน นารึล กอแนจวอ
조각난 기억과
โชกักนัน คีออกกวา
이 시려운 어둠 속에서
อี ชีรยออุน ออดุม ซกเกซอ
그 언제쯤 새벽이 밝아올까
คือ ออนเจจึม แซบยอกกี บัลกาอลกา
Don’t forget about me
Close to night
기나긴 꿈에
คีนากิน กุมเม
이 어둠 속 부서진
อี ออดุม ซก บูซอจิน
내 심장이 뛸 듯 말 듯
แน ชิมจังงี ตวิล ทึซ มัล ทึซ
Please wake me up tonight
Take on me
기억의 끝에
คีออกเก กึทเท
이 시간을 멈춰
อี ชีกันนึล มอมชวอ
이 슬픔 속 갇혀 버린 나를 꺼내줘
อี ซึลพึม ซก คัดฮยอ บอริน นารึล กอแนจวอ
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Close To Night (Item OST Part 1) - Sonnet Son (손승연) Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/close-to-night-item-ost-part-1-sonnet.html
เนื้อเพลง+ซับไทย Close To Night (Item OST Part 1) - Sonnet Son (손승연) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Party Time - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

Party Time - Monsta X (몬스타엑스)


잔을 들어 건배 자 고생 많았어
ชันนึล ทึลรอ คอนแบ ชา โคแซง มันนัซซอ
오래 아껴뒀던 샴페인 마셔버리자고
โอแร อากยอดวอซดอน ซยัมเพอิน มาซยอบอรีจาโก
그 동안 뒤도 돌아보지 않고서
คือ ทงอัน ทวีโด ทลราโบจี อันโกซอ
달렸지
ทัลรยอซจี
앞만 보다 많은 것들을 놓쳤지
อัพมัน โบดา มันนึน คอซดึลรึล โนชยอซจี
오늘 하루쯤은 전부 미뤄도 된다고
โอนึล ฮารูจึมมึน ชอนบู มีรวอโด ทเวนดาโก
준비 됐지 It’s party time
ชุนบี ทแวซจี Its party time
다 미친 듯이 놀자고
ทา มีชิน ทึชชี นลจาโก
다들 미쳐 for the night
ทาดึล มีชยอ for the night
걱정 마 야 내가 쏴
คอกจอง มา ยา แนกา ซวา
친한 친구들 싹 불러
ชินฮัน ชินกูดึล ซัก บุลรอ
다들 미쳐 for the night
ทาดึล มีชยอ for the night
해 뜰 때까지
แฮ ตึล แตกาจี
까지
กาจี
날 샐 때까지
นัล แซล แตกาจี
까지
กาจี
밤새 뛰고 소리 질러
บัมแซ ตวีโก โซรี ชิลรอ
왜냐면 It’s party time
แวนยามยอน It's party time
여기 출구는 없다고
ยอกี ชุลกูนึน ออบดาโก
우린 미쳐 for the night
อูริน มีชยอ for the night
We’ll be like
dalala-lala-dalalala
dalala-lala-dalalala
dalala-lala-dalalala
dalala-lala-dalalala
망가져도 어때 훨씬 재밌는데
มังกาจยอโด ออแต ฮวอลซิน แชมิซนึนเด
마셔 시원하게 칵테일
มาซยอ ชีวอนฮาเก คักเทอิล
여기 한잔만 더
ยอกี ฮันจันมัน ทอ
여기 한잔만 더 줘
ยอกี ฮันจันมัน ทอ ชวอ
춤추자 막춤 춰
ชุมชูจา มักชุม ชวอ
Let’s dance BOOGIE ON AND ON
유행하는 춤 다들 뭘 꾸물거려
ยูแฮงฮานึน ชุม ทาดึล มวอล กูมุลกอรยอ
눈빛으로 싸인 보내
นุนบิชชือโร ซาอิน โบแน
You know what I mean
I said everyday everyday
Let’s get Lit
준비 됐지 It’s party time
ชุนบี ทแวซจี It's party time
다 미친 듯이 놀자고
ทา มีชิน ทึชชี นลจาโก
다들 미쳐 for the night
ทาดึล มีชยอ for the night
걱정 마 야 내가 쏴
คอกจอง มา ยา แนกา ซวา
친한 친구들 싹 불러
ชินฮัน ชินกูดึล ซัก บุลรอ
다들 미쳐 for the night
ทาดึล มีชยอ for the night
해 뜰 때까지
แฮ ตึล แตกาจี
까지
กาจี
날 샐 때까지
นัล แซล แตกาจี
까지
กาจี
밤새 뛰고 소리 질러
บัมแซ ตวีโก โซรี ชิลรอ
왜냐면 It’s party time
แวนยามยอน It's party time
여기 출구는 없다고
ยอกี ชุลกูนึน ออบดาโก
우린 미쳐 for the night
อูริน มีชยอ for the night
We’ll be like
dalala-lala-dalalala
dalala-lala-dalalala
dalala-lala-dalalala
dalala-lala-dalalala
다들 기분 좋지 feel right
ทาดึล คีบุน โชจี feel right
멈추지 마 till the sun comes up
มอมชูจี มา till the sun comes up
다들 알고 있지 all night
ทาดึล อัลโก อิซจี all night
멈추지 마 till the sun comes up
มอมชูจี มา till the sun comes up
I feel like drunken Alexander
잔이 비었잖아 더 줘
ชันนี บีออซจันนา ทอ ชวอ
Gimme all that bottle
오늘 나를 놓고 싶어
โอนึล นารึล นกโก ชิพพอ
H.ONE 노래 틀어
H.ONE โนแร ทึลรอ
오늘 미쳐 날뛰어 걱정 말고 놀아
โอนึล มีชยอ นัลตวีออ คอกจอง มัลโก นลรา
계산은 어차피 대표님이 yeah
คเยซันนึน ออชาพี แทพโยนิมมี yeah
다 알잖아 It’s party time
ทา อัลจันนา It's party time
더 미친 듯이 놀자고
ทอ มีชิน ทึชชี นลจาโก
다들 미쳐 for the night
ทาดึล มีชยอ for the night
걱정 마 내일 빨간 날
คอกจอง มา แนอิล ปัลกัน นัล
정신 놔버려 괜찮아
ชองชิน นวาบอรยอ แควนชันนา
다들 미쳐 for the night
ทาดึล มีชยอ for the night
LA까지
LA กาจี
까지
กาจี
브라질까지
บือราจิลกาจี
까지
กาจี
들릴 듯이 소리 질러
ทึลริล ทึชชี โซรี ชิลรอ
왜냐면 It’s party time
แวนยามยอน It's party time
집에 갈 생각 말라고
ชิบเบ คัล แซงกัก มัลราโก
우린 미쳐 for the night
อูริน มีชยอ for the night
We’ll be like
dalala-lala-dalalala
dalala-lala-dalalala
dalala-lala-dalalala
dalala-lala-dalalala
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Party Time - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/party-time-monsta-x-hangul-lyricsthai.html
เนื้อเพลง+ซับไทย Party Time - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Stealer - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

Stealer - Monsta X (몬스타엑스)


Steal it Steal it
이건 꿈이 아냐 곁에 있는 나야
อีกอน กุมมี อานยา คยอทเท อิซนึน นายา
눈 감아도 눈 떠 봐도 사라지지 않아
นุน คัมมาโด นุน ตอ บวาโด ซาราจีจี อันนา
우린 그렇게 다 완벽하지는 않아
อูริน คือรอคเค ทา วันบยอกฮาจีนึน อันนา
1초라도 너만 홀로
อิลโชราโด นอมัน ฮลโร
절대 나를 찾아 헤매지 마
ชอลแด นารึล ชาจา เฮแมจี มา
I’m talking about you
단 한치의 오차 없이 no doubt
ทัน ฮันชีเอ โอชา ออบชี no doubt
You you know I found you
Uh I count your blessings
I’m counting your blessings
and came into pain
Baby come look at my face
Stuck in the cage
I’m in the base
of your heart and beeping
so baby don’t break
Like a dang-dang-dang-dang-dang
한계를 시험한다면 해봐 어디
ฮันกเยรึล ชีฮอมฮันดามยอน แฮบวา ออดี
Oh yeyeyeyeyeye
But I
bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam
이렇게 무너지지는 않아
อีรอคเค มูนอจีจีนึน อันนา
Steal it
너였어 Stealer stealer
นอยอซซอ Stealer Stealer
my stealer stealer
고통의 Healer healer
โคทงเง Healer Healer
my healer healer
아픔은 찢어 찢어 찢어
อาพึมมึน จิจจอ จิจจอ จิจจอ
어둠을 지워 지워 지워
ออดุมมึล ชีวอ ชีวอ ชีวอ
느꼈어 Healer healer
นือกยอซซอ Healer Healer
my stealer stealer
너란 걸
นอรัน คอล
난 널 믿어 Ya-ya-ya ya-ya-ya
นัน นอล มิดดอ Ya-ya-ya ya-ya-ya
숱한 방황 속에 널 꿈꿨다 말해
ซุทฮัน บังฮวัง ซกเก นอล กุมกวอซดา มัลแฮ
말해
มัลแฮ
넌 날 믿어 Ya-ya-ya ya-ya-ya
นอน นัล มิดดอ Ya-ya-ya ya-ya-ya
멎어 가던 네 심장이 뛰길 원해
มอจจอ คาดอน เน ชิมจังงี ตวีกิล วอนแฮ
흐려진 기억 자꾸만 짙어지는
ฮือรยอจิน คีออก ชากูมัน ชิททอจีนึน
깊은 어둠에서
คิพพึน ออดุมเมซอ
꺼내줄게 ooh
กอแนจุลเก ooh
Step in the dark with a kiss
good bye
Oh don’t shoot a gun in my heart
Like a dang-dang-dang-dang-dang
한계를 시험한다면 해봐 어디
ฮันกเยรึล ชีฮอมฮันดามยอน แฮบวา ออดี
Oh yeyeyeyeyeye
But I
bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam
이렇게 무너지지는 않아
อีรอคเค มูนอจีจีนึน อันนา
Steal it
너였어 Stealer stealer
นอยอซซอ Stealer stealer
my stealer stealer
고통의 Healer healer
โคทงเง Healer healer
my healer healer
아픔은 찢어 찢어 찢어
อาพึมมึน จิจจอ จิจจอ จิจจอ
어둠을 지워 지워 지워
ออดุมมึล ชีวอ ชีวอ ชีวอ
느꼈어 Healer healer
นือกยอซซอ Healer healer
my stealer stealer
너란 걸
นอรัน คอล
난 널 믿어 Ya-ya-ya ya-ya-ya
นัน นอล มิดดอ Ya-ya-ya ya-ya-ya
숱한 방황 속에 널 꿈꿨다 말해
ซุทฮัน บังฮวัง ซกเก นอล กุมกวอซดา มัลแฮ
말해
มัลแฮ
넌 날 믿어 Ya-ya-ya ya-ya-ya
นอน นัล มิดดอ Ya-ya-ya ya-ya-ya
멎어 가던 네 심장이 뛰길 원해
มอจจอ คาดอน เน ชิมจังงี ตวีกิล วอนแฮ
Woo back it up back back it woo
Back it up back back it woo
Check it out check check
Turn that
make that hol up woo
악몽이 끝난 듯이 치유된 맘 속 깊이
อักมงงี กึทนัน ทึชชี ชียูดเวน มัม ซก คิพพี
깨어난 심장 소리
แกออนัน ชิมจัง โซรี
Steal it
너였어 Stealer stealer
นอยอซซอ Stealer stealee
my stealer stealer
고통의 Healer healer
โคทงเง Healer healer
my healer healer
아픔은 찢어 찢어 찢어
อาพึมมึน จิจจอ จิจจอ จิจจอ
서로를 지켜 지켜 지켜
ซอโรรึล ชีคยอ ชีคยอ ชีคยอ
느꼈어 Healer healer
นือกยอซซอ Healer healer
my stealer stealer
너란 걸
นอรัน คอล
난 널 믿어 Ya-ya-ya ya-ya-ya
นัน นอล มิดดอ Ya-ya-ya ya-ya-ya
말해
มัลแฮ
넌 날 믿어 Ya-ya-ya ya-ya-ya
นอน นัล มิดดอ Ya-ya-ya ya-ya-ya
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Stealer - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/stealer-monsta-x-hangul-lyricsthai-sub.html
เนื้อเพลง+ซับไทย Stealer - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย No Reason - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

No Reason - Monsta X (몬스타엑스)


감정은 파도처럼 밀려와
คัมจองงึน พาโดชอรอม มิลรยอวา
네 말은 폭풍처럼 불어와
เน มัลรึน พกพุงชอรอม บุลรอวา
네 표정 얼음처럼 날카로워
เน พโยจอง ออลรึมชอรอม นัลคาโรวอ
더 이상 무슨 말이 필요해
ทอ อีซัง มูซึน มัลรี พิลโยแฮ
이제 아니라는데 난 뭘 원해
อีเจ อานีรานึนเด นัน มวอล วอนแฮ
근데 나 왜 이러는지
คึนเด นา แว อีรอนึนจี
보낼 이유가 없지만
โบแนล อียูกา ออบจีมัน
Bye bye bye bye
안될 이유도 없지만
อันดเวล อียูโด ออบจีมัน
Ah ah bye bye bye bye
사람은 원래 변해간다죠 변해간다죠
ซารัมมึน วอนแร บยอนแฮกันดาจโย บยอนแฮกันดาจโย
사랑은 내게 이른 걸지도
ซารังงึน แนเก อีรึน คอลจีโด
이른 걸지도
อีรึน คอลจีโด
미련은 이제 고이 접어서
มีรยอนนึน อีเจ โคอี ชอบบอซอ
바람 태워 날려보낼게
บารัม แทวอ นัลรยอโบแนลเก
안될 이유가 없지만
อันดเวล อียูกา ออบจีมัน
Bye bye bye bye bye
내 모든 이유가 너였으니까
แน โมดึน อียูกา นอยอซซือนีกา
Bye bye bye bye bye
너란 이유가 없어 넌 이제 bye bye
นอรัน อียูกา ออบซอ นอน อีเจ bye bye
Bye bye
감정은 파도처럼 밀려와
คัมจองงึน พาโดชอรอม มิลรยอวา
네 말은 폭풍처럼 불어와
เน มัลรึน พกพุงชอรอม บุลรอวา
네 표정 얼음처럼 날카로워
เน พโยจอง ออลรึมชอรอม นัลคาโรวอ
더 이상 무슨 말이 필요해
ทอ อีซัง มูซึน มัลรี พิลโยแฮ
이제 아니라는데 난 뭘 원해
อีเจ อานีรานึนเด นัน มวอล วอนแฮ
근데 나 왜 이러는지
คึนเด นา แว อีรอนึนจี
보낼 이유가 없지만
โบแนล อียูกา ออบจีมัน
Bye bye bye bye
안될 이유도 없지만
อันดเวล อียูโด ออบจีมัน
Ah ah bye bye bye bye
니가 찾던 그 사랑은 아마 그
นีกา ชัจดอน คือ ซารังงึน อามา คือ
사람이 내가 아닐지도 몰라
ซารัมมี แนกา อานิลจีโด มลรา
분명히 너에게 나를 떠나갈 이유
บุนมยองฮี นอเอเก นารึล ตอนากัล อียู
없다는걸 알아 너 가면 안돼
ออบดานึนกอล อารา นอ คามยอน อันดแว
전에 말했잖아 나는 이기적이라고
ชอนเน มัลแฮซจันนา นานึน อีกีจอกกีราโก
그런 나를 위해서
คือรอน นารึล วีแฮซอ
제발 이러진 말아줘
เชบัล อีรอจิน มัลราจวอ
무참히 비수가 되어 꽂힌 말들을
มูชัมฮี บีซูกา ทเวออ กชฮิน มัลดึลรึล
내가 잡았던 너의 손으로
แนกา ชัมมัซดอน นอเอ ซนนือโร
다시 뽑아줘
ทาชี ปบบาจวอ
가슴 깊이새긴 말이 목까지
คาซึม คิพพีแซกิน มัลรี มกกาจี
차 올라서 더 더욱
ชา อลราซอ ทอ ทออุก
너에게 말을 못하지
นอเอเก มัลรึล มซฮาจี
무거운 발걸음
มูกออุน บัลกอลรึม
사뿐히 니가 있는 곳으로
ซาปุนฮี นีกา อิซนึน คซซือโร
한발짝 옮겨 안기고 싶어 너의 품으로
ฮันบัลจัก อลกยอ อันกีโก ชิพพอ นอเอ พุมมือโร
보낼 이유가 없지만
โบแนล อียูกา ออบจีมัน
Bye bye bye bye
안될 이유도 없지만
อันดเวล อียูโด ออบจีมัน
Ah ah bye bye bye bye
사람은 원래 변해간다죠 변해간다죠
ซารัมมึน วอนปร บยอนแฮกันดาจโย บยอนแฮกันดาจโย
사랑은 내게 이른 걸지도
ซารังงึน แนเก อีรึน คอลจีโด
이른 걸지도
อีรึน คอลจีโด
미련은 이제 고이 접어서
มีรยอนนึน อีเจ โคอี ชอบบอซอ
바람 태워 날려보낼게
บารัม แทวอ นัลรยอโบแนลเก
안될 이유가 없지만
อันดเวล อียูกา ออบจีมัน
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย No Reason - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/no-reason-monsta-x-hangul-lyricsthai-sub.html
เนื้อเพลง+ซับไทย No Reason - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Rodeo - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

Rodeo - Monsta X (몬스타엑스)


Yeah Yeah
Just right
거침없는 밤 널 위한 일탈
คอชิมออบนึน บัม นอล วีฮัน อิลทัล
분위기
บุนวีกี
get high get high get high
이 리듬 위에 올라타면 돼
อี รีดึม วีเอ อลราทามยอน ทแว
시작해봐
ชีจักแฮบวา
몸가는대로 빨리빨리
มมกานึนแดโร ปัลรีปัลรี
baby baby bae
Pop that bottle on the table
불도저처럼 전진 오늘
บุลโดจอชอรอม ชอนจิน โอนึล
몸가는대로
มมกานึนแดโร
baby baby bae
Brrra 이 판을 뒤집어봐
Brrra อี พันนึล ทวีจิบบอบวา
오늘은 너가 정답
โอนึลรึน นอกา ชองดับ
몸가는대로
มมกานึนแดโร
사막의 밤보다 차가워
ซามักเก บัมโบดา ชากาวอ
저기 달보다 아름다워
ชอกี ทัลโบดา อารึมดาวอ
심장 터질 것 같아
ชิมจัง ทอจิล คอซ คัททา
뜨거워진 열기
ตือกอวอจิน ยอลกี
이 순간 멈출 수 없어
อี ซุนกัน มอมชุล ซู ออบซอ
Boom 세상이란 Boom 거친 Rodeo
Boom เซซังงีรัน Boom คอชิน Rodeo
Boom 숨 고르고 1 2 3 Let’s go
Boom ซุม โครือโก 1 2 3 Let's go
Boom 긴장 풀어 Boom 이건 Rodeo
Boom คินจัง พุลรอ Boom อีกอน Rodeo
Boom 미치도록 1 2 3 Let’s go
Boom มีชีโดรก 1 2 3 Let's go
Turn it up tonight
Let’s burn it up tonight
Let’s jump it up tonight
Come 2 right here
Stop this party
Boom 즐겨봐 더 Boom Oh my Rodeo
Boom ชึลกยอบวา ทอ Boom Oh my Rodeo
Boom 살아있어 1 2 3 Let’s go
Boom ซัลราอิซซอ 1 2 3 Let's go
짜릿짜릿해 짜릿짜릿
จาริซจาริซแฮ จาริซจาริซ
막이 올라 Rodeo
มักกี อลรา Rodeo
어질어질해 어질어질
ออจิลออจิลแฮ ออจิลออจิล
내일 따윈 Adios
แนอิล ตาวิน Adios
끝이 없는 밤 반전의 시작
กึทที ออบนึน บัม บันจอนเน ชีจัก
한 번 더
ฮัน บอน ทอ
get high get high get high
창과 방패 팽팽한 이 Game
ชังกวา บังแพ แพงแพงฮัน อี Game
더 달려봐 내일 걱정 멀리멀리
ทอ ทัลรยอบวา แนอิล คอกจอง มอลรีมอลรี
흐르는 땀이 식지 않아
ฮือรือนึน ตัมมี ชิกจี อันนา
뜨거운 피가 나를 채워
ตือกออุน พีกา นารึล แชวอ
내 전불 다 걸어
แน ชอนบุล ทา คอลรอ
더 뜨겁게 질러
ทอ ตือกอบเก ชิลรอ
다 뒤집고 흔들어 놔
ทา ทวีจิบโก ฮึนดึลรอ นวา
빨리 빨리 막 빨리 빨리
ปัลรี ปัลรี มัก ปัลรี ปัลรี
Boom 세상이란 Boom 거친 Rodeo
Boom เซซังงีรัน Boom คอชิน Rodeo
Boom 숨 고르고 1 2 3 Let’s go
Boom ซุม โครือโก 1 2 3 Let's go
Boom 긴장 풀어 Boom 이건 Rodeo
Boom คินจัง พุลรอ Boom อีกอน Rodeo
Boom 미치도록 1 2 3 Let’s go
Boom มีชีโดรก 1 2 3 Let's go
Turn it up tonight
Let’s burn it up tonight
Let’s jump it up tonight
Come 2 right here
Stop this party
Boom 즐겨봐 더 Boom Oh my Rodeo
Boom ชึลกยอบวา ทอ Boom Oh my Rodeo
Boom 살아있어 1 2 3 Let’s go
Boom ซัลราอิซซอ 1 2 3 Let's go
발걸음을 따라 그려지는 지도
บัลกอลรึมมึล ตารา คือรยอจีนึน ชีโด
내 이름이 기준이 돼 yeah
แน อีรึมมี คีจุนนี ทแว yeah
더 격하게 거칠게 휘몰아칠 때
ทอ คยอกฮาเก คอชิลเก ฮวีมลราชิล แต
달아 올라 뜨겁게
ทัลรา อลรา ตือกอบเก
Burn it up now
Boom 세상이란 Boom 거친 Rodeo
Boom เซซังงีรัน Boom คอชิน Rodeo
Boom 숨 고르고 1 2 3 Let’s go
Boom ซุม โครือโก 1 2 3 Let's go
Boom 긴장 풀어 Boom 이건 Rodeo
Boom คินจัง พุลรอ Boom อีกอน Rodeo
Boom 미치도록 1 2 3 Let’s go
Boom มีชีโดรก 1 2 3 Let's go
Turn it up tonight
Let’s burn it up tonight
Let’s jump it up tonight
Come 2 right here
Stop this party
Boom 즐겨봐 더 Boom Oh my Rodeo
Boom ชึลกยอบวา ทอ Boom Oh my Rodeo
Boom 살아있어 1 2 3 Let’s go
Boom ซัลราอิซซอ 1 2 3 Let's go
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Rodeo - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/rodeo-monsta-x-hangul-lyricsthai-sub.html
เนื้อเพลง+ซับไทย Rodeo - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Turbulence (난기류) - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

Turbulence (난기류) - Monsta X (몬스타엑스)


Turbulence
더 해봐 계속
ทอ แฮบวา คเยซก
이렇게 예측불가한게 매력
อีรอคเค เยชึกบุลกาฮันเก แมรยอก
우리 사이 얽힌 기류는 꽤
อูริน ซาอี ออลฮิน คีรยูนึน กแว
간단하고 복잡한 matter
คันดันฮาโก บกจับฮัน matter
m m m matter
Turbulence
Take it high take it high
Take it me take it me down down
말 못할 기류가 벌써 날 휘어 감아
มัล มซฮัน คีรยูกา บอลซอ นัล ฮวีออ คัมมา
계획엔 어긋난 변수가 번져 번져
คเยฮเวกเกน ออกึซนัน บยอนซูกา บอนจยอ บอนจยอ
Turbulence
Fallin’ 끝없이 fallin’
Fallin' กึทออบชี fallin'
빠졌고 추락하는 중
ปาจยอซโก ชูรักฮานึน ชุง
온 몸을 맡긴 채로
อน มมมึล มัทกิน แชโร
눈을 감고 계속 갈거라고
นุนนึล คัมโก คเยซก คัลกอราโก
뭐 죽기 밖에 더 하겠어
มวอ ชุกกี บักเก ทอ ฮาเกซซอ
더 세게 불어와 ya ya ya
ทอ เซเก บุลรอวา ya ya ya
더 세게 와 ya ya ya
ทอ เซเก วา ya ya ya
Turbulence
거칠게 다가온 소용돌이
คอชิลเก ทากาอน โซยงดลรี
거세게 요동쳐 내 맘들이
คอเซเก โยดงชยอ แน มัมดึลรี
Oh ma my oh ma my pain
Turbulence
와 ya ya ya
วา ya ya ya
더 크게 와 ya ya ya
ทอ คือเก วา ya ya ya
Turbulence
너란 감정에 날 맡긴 채
นอรัน คัมจองเง นัล มัทกิน แช
Oh ma my oh ma my pain
Turbulence
Turbulence
I feel like flying to the sky
갈대 같이 흔들리는 중심
คัลแด คัทที ฮึนดึลรีนึน ชุงชิม
흐르는 기류 위
ฮือรือนึน คีรยู วี
We have good vibes only
그저 원하는 건 너와의 good vibes
คือจอ วอนฮานึน คอน นอวาเอ good vibes
I’ll take it
till the end gimme your sign
I take only what I want
This game ain’t over
till I’m done yeh
Turbulence
Take it high take it high
Take it me take it me down down
끝없이 올랐다
กึทออบชี อลรัซดา
한없이 가라앉아
ฮันออบชี คาราอันจา
결국엔 놔버려 날 맡겨버려
คยอลกุกเกน นวาบอรยอ นัล มัทกยอบอรยอ
Turbulence
맘에 날아든 blue bird
มัมเม นัลราดึน blue bird
미세한 그 날갯짓도
มีเซฮัน คือ นัลแกซจิซโด
계산에 없던 거센 돌풍이 돼
คเยซันเน ออบดอน คอเซน ทลพุงงี ทแว
나를 삼켜버려
นารึล ซัมคยอบอรยอ
이대론 제어가 안돼서
อีแดรน เชออกา อันดแวซอ
더 세게 불어와 ya ya ya
ทอ เซเก บุลรอวา ya ya ya
더 세게 와 ya ya ya
ทอ เซเก วา ya ya ya
Turbulence
거칠게 다가온 소용돌이
คอชิลเก ทากาอน โซยงดลรี
거세게 요동쳐 내 맘들이
คอเซเก โยดงชยอ แน มัมดึลรี
Oh ma my oh ma my pain
Turbulence
와 ya ya ya
วา ya ya ya
더 크게 와 ya ya ya
ทอ คือเก วา ya ya ya
Turbulence
너란 감정에 날 맡긴 채
นอรัน คัมจองเง นัล มัทกิน แช
Oh ma my oh ma my pain
Turbulence
멋대로 흔들어 날
มอซแดโร ฮึนดึลรอ นัล
그 어떤 규칙 따윈 없잖아
คือ ออตอน คยูชิก ตาวิน ออบจันนา
끝없이 날 파고들어
กึทออบชี นัล พาโกดึลรอ
어디론가 던져놓고
ออดีรนกา ทอนจยอนกโก
이제 더 높은 비행을 위해
อีเจ ทอ นพพึน บีแฮงงึล วีแฮ
큰 날개를 펴
คึน นัลแกรึล พยอ
불안한 기류 속
บุลรันฮัน คีรยู ซก
나의 정착지는 비로소
นาเอ ชองชักจีนึน บีโรโซ
너의 맘에 날아가서
นอเอ มัมเม นัลรากาซอ
부딪혀보려 해 난
บูดิจฮยอโบรยอ แฮ นัน
Cause I’m gust
더 세게 번져가 ya ya ya
ทอ เซเก บอนจยอกา ya ya ya
더 세게 와 ya ya ya
ทอ เซเก วา ya ya ya
Turbulence
터지는 감정의 괴리감이
ทอจีนึน คัมจองเง คเวรีกัมมา
널 향해 소리쳐 내가 감히
นอล ฮยังแฮ โซรีชยอ แนกา คัมฮี
Oh ma my oh ma my pain
Turbulence
와 ya ya ya 더 크게 와 ya ya ya
วา ya ya ya ทอ คือเก วา ya ya ya
Turbulence
끝을 모른 채 날 다 던져
กึททึล โมรึน แช นัล ทา ทอนจยอ
Oh ma my oh ma my pain
Turbulence
Turbulence
Turbulence
Turbulence
Turbulence

Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Turbulence (난기류) - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/turbulence-monsta-x-hangul-lyricsthai.html
เนื้อเพลง+ซับไทย Turbulence (난기류) - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Play it Cool (Korean Ver.) - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

Play it Cool (Korean Ver.) - Monsta X (몬스타엑스)


진지해진 눈빛 사이 낯선 공기
ชินจีแฮจิน นุนบิช ซาอี นัชซอน คงกี
우린 기류를 탔지
อูริน คีรยูรึล ทัซจี
커튼 사이 저녁 도시 불빛만이
คอทึน ซาอี ชอนยอก โทชี บุลบิชมันนี
어렴풋이 널 비춰
ออรยอมพุชชี นอล บีชวอ
인천 갈 필요 없어
อินชอน คัล พิลโย ออบซอ
바로 여기서 훌쩍
บาโร ยอกีซอ ฮุลจอก
yeah-yeah yeah-yeah
연차 쓸 필요 없고 챙길 물건도 없어
ยอนชา ซึล พิลโย ออบโก แชงกิล มุลกอนโด ออบซอ
바로 여기서
บาโร ยอกีซอ
countdown countdown countdown
순식간에 떠올라서
ซุนชิกกันเน ตออลราซอ
멀리 멀리 떠날 거야
มอลรี มอลรี ตอนัล คอยา
우린 이제 지금부터 비행 mode
อูริน อีเจ ชีกึมบูทอ บีแฮง mode
분위기를 타고
บุนวีกีรึล ทาโก
좀 더 높이 높이 오를 거야
ชม ทอ นพพี นพพี โอรึล คอยา
우린 이제 지금부터 비행 mode
อูริน อีเจ ชีกึมบูทอ บีแฮง mode
Tell me ’bout it
어디든지 Bon voyage
ออดีดึนจี Bon voyage
지금부터 넌 계속
ชีกึมบูทอ นอน คเยซก
감탄하게 될 거야
คัมทันฮาเก ทเวล คอยา
바로 여기서
บาโร ยอกีซอ
countdown countdown countdown
순식간에 떠올라서
ซุนชิกกันเน ตออลราซอ
멀리 멀리 떠날 거야
มอลรี มอลรี ตอนัล คอยา
우린 이제 지금부터 비행 mode
อูริน อีเจ ชีกึมบูทอ บีแฮง mode
분위기를 타고
บุนวีกีรึล ทาโก
좀 더 높이 높이 오를 거야
ชม ทอ นพพี นพพี โอรึล คอยา
우린 이제 지금부터 비행 mode
อูริน อีเจ ชีกึมบูทอ บีแฮง mode
우린 너무 바삐 움직였잖아
อูริน นอมู พาปา อุมจิกยอซจันนา
Get your tix for Havana
많은 시간이 없어도 괜찮아
มันนึน ชีกันนี ออบซอโด แควนชันนา
그러면 저기 여수 밤바다
คือรอมยอน ชอกี ยอซู บัมบาดา
내 옆에서 폰은 꺼두길 바래
แน ยอพเพซอ พนนึน กอดูกิล บาแร
Cause we’re bout
to ready for ridin’
걱정은 저 구름에 놔둬
คอกจองงึน ชอ คูรึมเม นวาดวอ
넌 나와 함께
นอน นาวา ฮัมเก
bailemos
순식간에 떠올라서
ซุนชิกกันเน ตออลราซอ
멀리 멀리 떠날 거야
มอลรี มอลรี ตอนัล คอยา
우린 이제 지금부터 비행 mode
อูริน อีเจ ชีกึมบูทอ บีแฮง mode
분위기를 타고
บุนวีกีรึล ทาโก
좀 더 높이 높이 오를 거야
ชม ทอ นพพี นพพี โอรึล คอยา
우린 이제 지금부터 비행 mode
อูริน อีเจ ชีกึมบูทอ บีแฮง mode
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Play it Cool (Korean Ver.) - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub

from Lirik Lagu Korea
https://sinkpop.blogspot.com/2019/02/play-it-cool-korean-ver-monsta-x-hangul.html
เนื้อเพลง+ซับไทย Play it Cool (Korean Ver.) - Monsta X (몬스타엑스) Hangul lyrics+Thai sub